Przejdź do menu Przejdź do treści

O Bibliotece


Biblioteka Pedagogiki i Psychologii została utworzona w roku akademickim 1995/96.

PRACOWNICY

  • mgr Anna Wróbel – kierownik
  • mgr Ewa Piotrowska
  • dr Renata Zając – Kolekcja Pedagogika Społeczna

 

KATALOGI

W Bibliotece Wydziału Pedagogicznego znajdują się następujące katalogi:

  • Katalog alfabetyczny druków zwartych (wg nazwisk autorów, a w przypadku więcej niż 3 autorów – wg tytułów)
  • Katalog rzeczowy druków zwartych (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
  • Katalog alfabetyczny czasopism
  • Katalog wydawnictw seryjnych