Przejdź do menu Przejdź do treści

Księgozbiór


Profil gromadzonych zbiorów jest zgodny z kierunkami kształcenia na Wydziale: pedagogika, pedagogika specjalna, andragogika, historia wychowania, polityka oświatowa, organizacja i zarządzanie oświatą, psychologia i nauki pokrewne, itp.

Gromadzimy zbiory głównie pod kątem potrzeb nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

W Czytelni dostępne są ponadto: encyklopedie polsko i obcojęzyczne, leksykony, słowniki dziedzinowe oraz czasopisma.