Przejdź do menu Przejdź do treści

Filmoteka


W Bibliotece znajdują się następujące filmy dostępne na płytach DVD. Filmy można pożyczać na okres jednego miesiąca.

 

Cykl filmów „AUTOPREZENTACJA – czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek”

1. Savoir-vivre w pracy.

Przestrzeganie zasad savoir-vivre może wystawić ci pozytywne świadectwo i pomóc w karierze albo
odwrotnie – ignorowanie tych zasad grozi otrzymaniem etykiety osoby nietaktownej i niekulturalnej.
Ale to nie wszystko. Znajomość zasad savoir-vivre ułatwia kontakty i współpracę z ludĽmi,
poprawia atmosferę w grupie i, co szczególnie ważne, pomaga zjednywać sobie ludzi.
Pojęcie savoir-vivre dotyczy wielu spraw kształtujących wizerunek człowieka.
Warto więc poznać jego zasady oraz stosować je w pracy i życiu towarzyskim.

Tematyka filmu:
Zasady doboru ubioru na każdą okazję. Powitanie (zasady kłaniania się). Przepuszczanie w drzwiach.
Do jakich drzwi należy pukać a do jakich nie. Zasady prezentacji (przedstawiania) i witania gości.
Wizytówka (firmowa, służbowa, prywatna). Poczęstunek i posiłki w miejscu pracy. Telefon w firmie.
Kultura języka. Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej. Wygląd miejsca pracy.
Savoir-vivre w samochodzie. Zachowanie się w sytuacjach nietypowych.

2. Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych.

Tworzenie pozytywnego wizerunku to nic innego jak przedstawienie siebie takim, jakim chcemy być widziani
przez innych. Jeśli zrobisz dobre wrażenie na innych, istnieje duże prawdopodbieństwo,
że nie tylko cię polubią i obdarzą zaufaniem, ale będą też postępować zgodnie z twoimi oczekiwaniami.
Od tego, jak jesteś postrzegany zależy w dużym stopniu twooja kariera, awans oraz to, czy jesteś traktowany
jak osoba, z którą chce się przebywać.

Tematyka filmu:
Jak wywołać dobre pierwsze wrażenie? Jak Twoja obecność wpływa na samopoczucie rozmówcy?
Co wypływa z faktu, że ludzie przede wszystkim interesują się sobą? Jak wykazać zainteresowanie rozmówcą?
Jak okazać rozmówcy uznanie? Jak wywołać poczucie wspólnoty? Jak wpłynąć na poprawę nastroju rozmówcy?
Jak zaprezentować się jako ciekawa osoba?

 

3. Mowa ciała w praktyce.

Twój szef, twoi podwładni, klienci i z pewnością ty sam zwracasz uwagę nie tylko na to, co mówisz.
Słowa to zaledwie część komunikatu o tym, co myślisz, co zamierzasz i co czujesz. jak pokierować włsną mową ciała?
Jak odebrać niewerbalne komunikaty wysyłane przez innych? Jak odczytać chęć dominacji, aprobatę, kłamstwo,
chęć ucieczki lub oczekiwanie pomocy? I w końcu – jak własną mową ciała wpłynąć na czyjeś postępowanie?

Tematyka filmu:
Sposób poruszania się. Uścisk dłoni. Postawa stojąca. Sterfy psychologiczne. Kontakt wzrokowy. Mimika twarzy.
Mowa stóp. Gesty dłoni. Pewność siebie. Kłamstwo. Podejmowanie decyzji. Odzwierciedlanie.
Błędy występujące w interpretacji mowy ciała.
Zespół \”zdań mowy ciała\”, które sprawią, że będziesz pozytywnie odbierany przez rozmówcę.

4. Wystąpienia publiczne.

Nie dla wszystkich wystąpienie przed publicznością jest sprawą łatwą.
Boimy się wielu rzeczy: ośmieszenia, nieprzychylnej publiczności, własnej reakcji na stres.
W tym filmie pragniemy przekonać Państwa, że sztuka występowania przed publicznością jest umiejętnością,
którą podobnie jak każdą inną, można skutecznie doskonalić i trenować.

Tematyka filmu:
Jak skutecznie przygotować się do wystąpienia, aby osiągnąć zamierzony cel?
Poprawne skonstruowanie wstępu, części głównej i zakończenia. Przykucie uwagi.
Co zrobić, gdy zachodzi obawa, że publiczność przestanie cię słuchać? Jak skutecznie stosować perswazję?
Kiedy są skuteczne argumenty emocjonalne, kiedy racjonalne? Zalecane propozycje czasu wystąpienia.
Na czym polega metoda 3-1-2? Co wpływa na twoją wiarygodność? Jak zaradzić stresowi?
Jak odpowiadać na trudne pytania i jak radzić sobie z kłopotliwymi słuchaczami? Jakich błędów unikać?

 

Cykl filmów \”NAUCZYCIEL Z KLASˇ\”

5. Jak radzić sobie z agresją uczniów.

Jeśli jesteś nauczycielem, pedagogiem lub wychowawcą, z pewnością akty agresywnego zachowania widziałeś
wiele razy. Być może widujesz je często. Na pewno nie jest ci obce związane z tym poczucie lęku i bezradności.
Ten film przygotuje cię do stwienia czoła zachowaniom agresywnym.
Dzięki radom w nim zawartym będziesz wiedział: kiedy reagować, jak reagować i jakie prawa ci przysługują.

Tematyka filmu:
Co to jest agresja? Jakie są jej rodzaje? Co jest przyczyną agresji? Jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym?
Nieprawidłowe i szkodliwe reakcje nauczyciela na agresję. Zasady skutecznego reagowania na agresję.
Zasady skutecznego reagowania na agresję fizyczną – bójkę uczniów.
Szkolny system skutecznego postępowania z agresją. Zasady postępowania z agresją wobec nauczyciela:
kiedy reagować, jak reagować i jakie prawa w tej sytuacji przysługują nauczycielowi.

Film przeznaczony tylko dla nauczycieli.

Cykl filmów \”PIERWSZA PRACA\”

6. Gdzie i jak szukać pracy.

Tematyka filmu:
Metody poszukiwania pracy: budowa sieci kontaktów, ogłoszenie prasowe, anons włsny, poczta elektroniczna,
Targi Pracy, Urząd Pracy. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych. Psychologiczne rady dla osób poszukującyh
pracy, czyli co zrobić, żeby się \”nie załamać\”? Zawody przyszłości – w jakich zawodach najłatwiej o pracę.
Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej.

7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Tematyka filmu:
Jakie informacje musisz zdobyć o firmie i stanowisku pracy, o które się ubiegasz?
Analiza twoich mocnych i słabych stron. Jak się zareklamować – przygotowanie argumentów świadczących na twoją
korzyść. O co może cię zapytać pracodawca? Ty też możesz zadawać pytania – o co możesz i powinieneś zapytać
pracodawcę? Ubiór i wygląd kandydata. Ach te nerwy! Jak radzić sobie ze stresem?

8. Rozmowa kwalifikacyjna.

Tematyka filmu:
Cel rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z pracodawcą. Autoprezentacja kandydata: pierwsze wrażenie, powitanie,
mowa ciała. Sposoby wypowiedzi – jak pozytywnie wpłynąć na rozmówcę? Trudne i nietypowe pytania pracodawcy –
jak sobie z nimi radzić? Podstawowe błędy kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej –
jak uniknąć \”głupiej wpadki\”?

Cykl filmów \”VIDEOTEKA MENEDŻERA\”

9. Techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania.

Tematyka filmu:
Przedstawione w tym filmie techniki i ćwiczenia są podstawą do zwiększwnia możliwości pamięciowych,
szybszego przyswajania wiedzy i czytania. Korzyści z opanowania omówionych technik to: lepsza pamięć,
lepsze wyniki w nauce, szybsze czytanie, łatwość koncentracji. W filmie prezentujemy następujące metody:
techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania (metoda haków, łańcuszka, logicznego myślenia, analogii),
techniki notowania, zasady efektywnego uczenia się i powtarzania materiału, techniki szybkiego czytania.

10. Poczucie własnej wartości.

Tematyka filmu:
Czym jest poczucie własnej wrtości. Co możemy osiągnąć dzięki zdrowemu poczuciu włsanej wartości.
Portret psychologiczny osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Jak zmieniać nagatywne myśli o sobie
na pozytywne. Wpływ statusu spłecznego i materialnego na poczucie własnej wartości.
Strategie rozwoju poczucia własnej wartości: świadome postępowanie, uznanie własnych ograniczeń,
odpowiedzialność za siebie, planowanie i realizacja celów, życie zgodne z wyznawanymi wartościami.

 

11. Jak motywować ludzi do pracy.

Tematyka filmu:
Poznawanie potrzeb pracownika. Twórcze wykorzystywanie błedów. Umiejętny przydział rodzaju pracy podwładnym.
Udzielnie informacji zwrotnych o pracy: pochwała i krytyka. Nagradzanie i karanie za wyniki w pracy.
Odwoływanie się do współzawodnictwa. Przywoływanie sukcesów. Stymulowanie współpracy i współodpowiedzialności
w planowaniu. Motywacyjne oddziaływanie na samego siebie.

 

12. Jak pokonać stres.

Tematyka filmu:
Kiedy stres szkodzi? Jakie są typowe reakcje na stres w zależności od osobowości człowieka?
Jakie choroby są następstwem stresu? Czy przyczyną twojego nałogu jest stres?
Jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach? Jakie są metody relaksu i koncentracji?
Film zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Oświaty Zdrowotnej.